AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Women _______.

  • A. want to have less work hours
  • B. want to have more work hours
  • C. do not want to do housework any more
  • D. do not want to join social activities

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>