• Câu hỏi:

  The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), was established = _______ in 1946.

  • A. set up
  • B. taken off
  • C. put away
  • D. run up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC