AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The writer _______.

  • A. advised women to quit their jobs and stay at home for childrearing
  • B. described the situations that working women suffered from stress and exhaustion
  • C. conducted several surveys on women and their work
  • D. objected to the fact that women worked outside the home

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>