YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  According to a 2005 report from Statistics Canada, men spent 2.5 hours a day on unpaid work around the house, as soon as women averaged 4.3 hours.

  • A. According to
  • B. Statistics Canada
  • C. a day
  • D. as soon as

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  as soon as ---> while

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA