ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  UNESCO has its _______ in Paris, France, and operates educational, scientific, and cultural programs and exchanges from 60 field offices worldwide.

  • A. shelters
  • B. houses
  • C. homes
  • D. headquarters

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>