AMBIENT
 • Câu hỏi:

  When men and women are asked who is spending long hours cleaning and tidy up, women are still far ahead of men.

   

  • A. When
  • B. are asked
  • C. tidy
  • D. ahead up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  tidy ---> tidying

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>