AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The proportion of women spend 30 hours a week or more on unpaid housework fell to 19.8 per cent in 2006 from 24.6 per cent in 1996.

  • A. proportion
  • B. spend
  • C. on
  • D. fell on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  spend ---> spending/who spend

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>