YOMEDIA
 • Execise 1: Error Identification.

  Câu hỏi:

  Although men may know more about diapering babies and vacuuming floors than his father did, but women are still doing most of housework and child rearing.

  • A. may know
  • B. diapering
  • C. but women
  • D. child rearing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  but women ---> women

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA