YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã

  • A. tạo điều kiện tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
  • B. thể hiện mong muốn được gia nhập tổ chức ASEAN của Việt Nam.
  • C. tạo khả năng to lớn để mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
  • D. đánh dấu việc hoàn thành thống nhất các tổ chức chính trị - xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã tạo khả năng to lớn để mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 477656

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON