YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vì Đảng

  • A. tranh thủ được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.
  • B. có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ.
  • C. lãnh đạo xây dựng miền Bắc thành hậu phương vững mạnh.
  • D. đã kết hợp sức mạnh toàn dân tộc với sức mạnh của thời đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vì Đảng có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ.

  Chọn B
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 477680

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON