YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung đổi mới về kinh tế ở Việt Nam (từ tháng 12/1986) và Chính sách kinh tế mới (NEP, 1921) ở nước Nga có điểm tương đồng là

  • A. ưu tiên phát triển công nghiệp nặng và giao thông vận tải.
  • B. xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần có sự quản lí của Nhà nước.
  • C. xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, kiểm soát bằng pháp luật.
  • D. thay chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nội dung đổi mới về kinh tế ở Việt Nam (từ tháng 12/1986) và Chính sách kinh tế mới (NEP, 1921) ở nước Nga có điểm tương đồng là xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần có sự quản lí của Nhà nước.

  Chọn B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 477672

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON