YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tổng Bí thư Đảng gắn liền với công cuộc đổi mới đất nước là

  • A. Đỗ Mười.
  • B. Nguyễn Văn Linh.
  • C. Lê Duẩn. 
  • D. Lê Khả Phiêu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tổng Bí thư Đảng gắn liền với công cuộc đổi mới đất nước là Nguyễn Văn Linh.

  Chọn B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 477676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON