YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

  • A. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
  • B. Chính phủ
  • C. Tòa án nhân dân tối cao
  • D. Quốc hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Quốc hội.

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 477655

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON