YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ngày 26/3/1975 là ngày giải phóng thành phố

  • A. Huế.
  • B. Đà Nẵng
  • C. Sài Gòn
  • D. Nha Trang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 26/3/1975 là ngày giải phóng thành phố Huế. 

  Chọn A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 477659

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON