YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đại hội Đảng VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng quan trọng nhất là

  • A. đổi mới về chính trị. 
  • B. đổi mới về kinh tế và chính trị.
  • C. đổi mới về kinh tế.
  • D. đổi mới về văn hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đại hội Đảng VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng quan trọng nhất là đổi mới về kinh tế. 

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 477666

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON