YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng giá trị của chiến thắng Đường số 14 - Phước Long (tháng 1/1975) đối với việc củng cố quyết tâm và hoàn thành kế hoạch giải phóng miền Nam của Đảng Lao động Việt Nam?

  • A. Trận mở màn chiến lược.
  • B. Trận trinh sát chiến lược.
  • C. Trận nghi binh chiến lược.
  • D. Trận tập kích chiến lược.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trận trinh sát chiến lược phản ánh đúng giá trị của chiến thắng Đường số 14 - Phước Long (tháng 1/1975) đối với việc củng cố quyết tâm và hoàn thành kế hoạch giải phóng miền Nam của Đảng Lao động Việt Nam.

  Chọn B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 477654

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON