YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào sau đây đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam trên phạm vi cả nước đã hoàn thành

  • A. về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973).
  • B. xe tăng của quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc lập (30/4/1975).
  • C. Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.
  • D. Những quyết định của kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7/1976).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sự kiện Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975  đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam trên phạm vi cả nước đã hoàn thành.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 477628

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON