YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975?

  • A. Tạo điều kiện để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
  • B. Tạo những điều kiện thuận lợi để đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
  • C. Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.
  • D. Tạo những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ đối ngoại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tạo điều kiện để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân không phải là ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

  Chọn A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 477651

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON