AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao chiến dịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ?

  • A. Đập tan đầu não, sào huyệt cuối cùng của chính quyền và quân đội Sài Gòn.
  • B. Chính quyền và quân đội Sài Gòn đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.
  • C. Đánh bại hoàn toàn chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ” của quân đội Sài Gòn.
  • D. Mở ra quá trình sụp đổ hoàn toàn của chính quyền và quân đội Sài Gòn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>