YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Những thắng lợi trên mặt trận chính trị của nhân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” đã

  • A. giáng một đòn nặng nề vào dã tâm xâm lược của Mĩ.
  • B. đưa cách mạng miền Nam chuyển từ giữ gìn lực lượng sang tiến công.
  • C. làm phá sản hoàn toàn “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.
  • D. góp phần đẩy nhanh quá trình sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 61223

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON