AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiệp định Pari năm 1973 tác động như thế nào đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam?

  • A. Mĩ rút quân về nước, đất nước hòa bình, hoàn toàn thống nhất.
  • B. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam.
  • C. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
  • D. Làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>