YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc?

  • A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
  • B. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975).
  • C. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
  • D. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 61229

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON