YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trước tình hình đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền, nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước từ 1954-1975 là

  • A. tiến hành đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam.
  • B. kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
  • C. đánh đổ chính quyền tay sai thân Mĩ, thống nhất đất nước, sau đó đưa cả nước tiến lên xã hội chủ nghĩa.
  • D. vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA