YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sau Hiệp định Pari được kí kết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 21 (7-1973) đã nhận định kẻ thù của cách mạng miền Nam là

  • A. đế quốc Mĩ xâm lược. 
  • B. chính quyền Sài Gòn.
  • C. đế quốc Mĩ và các nước đồng minh của Mĩ.
  • D. đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 61190

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON