AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam từ 1961-1973, Mĩ thực hiện chính sách dồn dân lập "ấp chiến lược" nhằm

  • A. hỗ trợ cách mạng miền Nam.
  • B. tiêu diệt cách mạng miền Nam.
  • C. bình định miền Nam.
  • D. khống chế miền Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA