AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao đến giữa năm 1965, Mĩ phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”?

  • A. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trở thành bá chủ thế giới.
  • B. Mĩ lo ngại sự ủng hộ của Trung-Xô cho Việt Nam.
  • C. Mĩ mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh ở Việt Nam.
  • D. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản hoàn toàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>