AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các

  • A. thỏa ước lao động tập thể.
  • B. kỹ năng giao lưu trực tuyến.
  • C. quan hệ giao dịch dân sự.
  • D. quy tắc quản lí nhà nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>