AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, người từ đủ  16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi

  • A. khuyết điểm.
  • B. hoạt động.
  • C. tội phạm.
  • D. hành vi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA