ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, lao động nữ được tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng  làm mẹ là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa

  • A. người sử dụng lao động và đối tác.
  • B. lao động nam và lao động nữ. 
  • C. lực lượng lao động và bên đại diện.
  • D. nhà đầu tư và đội ngũ nhân công.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA