AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền được phát triển  không thể hiện ở việc công dân được

  • A. bồi dưỡng để phát triển tài năng
  • B. chuyển nhượng quyền tác giả.
  • C. chăm sóc sức khỏe ban đầu.
  • D. tham gia hoạt động văn hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>