AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây  được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

  • A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
  • B. Lực lượng bưu chính viễn thông.
  • C. Đội ngũ phóng viên báo chí.
  • D. Nhân viên chuyển phát nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>