AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây?

  • A. Ổn định ngân sách quốc gia.
  • B. Đồng loạt xử phạt mọi cơ sở tư nhân.
  • C. Cắt giảm nguồn vốn viện trợ.
  • D. Kiềm chế những việc làm trái pháp luật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA