AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác  để thực hiện hành vi nào dưới đây?

  • A. Tuyên truyền thông tin nội bộ. 
  • B. Giới thiệu sản phẩm đa cấp.
  • C. Tiến hành vận động tranh cử.
  • D. Cấp cứu người bị điện giật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>