AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật có nghĩa là bất kì công dân nào khi tham gia hoạt động  sản xuất, kinh doanh đều phải

  • A. thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
  • B. đóng thuế đầy đủ và đúng hạn.
  • C. sử dụng các dịch vụ bảo hiểm.
  • D. chuyển giao mọi bí quyết làng nghề.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>