AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pháp luật về sự phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh tế quy định, công dân khi tiến  hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

  • A. Trực tiếp tham gia quản lí thị trường.
  • B. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
  • C. Tự chủ phân phối mọi mặt hàng.
  • D. Đồng loạt mở rộng quy mô doanh nghiệp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>