AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là

  • A. thực hiện xóa đói, giảm nghèo.
  • B. thúc đẩy hiện tượng độc quyền.
  • C. triệt tiêu quan hệ cung - cầu.
  • D. nâng cao tỉ lệ lạm phát.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>