YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

  • A. Phổ thông.
  • B. Bình đẳng.
  • C. Đại diện.
  • D. Trực tiếp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA