YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công dân đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi các bộ luật là thực hiện quyền tham gia  quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào dưới đây?

  • A. Cả nước.
  • B. Vùng miền.
  • C. Cơ sở. 
  • D. Địa phương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA