AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai: 

  • A. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều cùng chiều với vectơ vận tốc
  • B. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có phương không đổi
  • C. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều ngược chiều với vectơ vận tốc 
  • D. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA