ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây sai với chuyển động thẳng nhanh dần đều? 

  • A. Hiệu quãng đường đi được trong những khoảng thời gian liên tiếp luôn bằng hằng số
  • B. Vận tốc của vật luôn dương
  • C. Quãng đường đi biến đổi theo hàm bậc hai của thời gian 
  • D. Vận tốc biến đổi theo hàm bậc nhất của thời gian
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 44125

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1