AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng: 

  • A. Trong chuyển động nhanh dần đều, vận tốc và gia tốc của vật luôn dương
  • B. Trong chuyển động nhanh dần đều, tích của vận tốc và gia tốc luôn dương
  • C. Trong chuyển động chậm dần đều, vận tốc v < 0 
  • D. Trong chuyển động chậm dần đều, gia tốc a < 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA