ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng: 

  • A. Trong chuyển động nhanh dần đều, vận tốc và gia tốc của vật luôn dương
  • B. Trong chuyển động nhanh dần đều, tích của vận tốc và gia tốc luôn dương
  • C. Trong chuyển động chậm dần đều, vận tốc v < 0 
  • D. Trong chuyển động chậm dần đều, gia tốc a < 0
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 44135

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1