AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều (v2 – v02 = 2as), ta có các điều kiện nào dưới đây ? 

  • A. s > 0 ; a > 0 ; v > v0.  
  • B. s > 0 ; a < 0 ; v < v0.      
  • C. s > 0 ; a > 0 ; v < v0.      
  • D. s > 0 ; a < 0 ; v > v0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA