AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất điểm chuyển động trên trục Ox, bắt đầu chuyển động tại thời điểm t = 0, có phương trình chuyển động là x = t+ 10t +8. Phương trình vận tốc của vật là: 

  • A.  10 – 2t   
  • B. 10 + 2t    
  • C.  10 – t          
  • D.  10 + t

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA