AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án sai:

  Chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 4 m/s2 có nghĩa là: 

  • A. Lúc đầu vận tốc là 2 m/s thì sau 2s, vận tốc bằng 8 m/s
  • B. Lúc đầu vận tốc là 4 m/s thì sau 2s, vận tốc bằng 12 m/s
  • C. Lúc đầu vận tốc là 0 m/s thì sau 1s, vận tốc bằng 4 m/s 
  • D. Lúc đầu vận tốc là 2 m/s thì sau 1s, vận tốc bằng 6 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>