• Câu hỏi:

  Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng:

  x = -15t2 + 30t + 2. Thông tin nào sau đây sai? 

  • A. Vận tốc ban đầu của vật là 30 m/s2
  • B. Vật chuyển động thẳng chậm dần đều
  • C. Gia tốc của vật là - 30 m/s
  • D. Gia tốc của vật là 30 m/s2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC