ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai: Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều nếu: 

  • A.  a < 0 và v0 = 0
  • B.  a > 0 và v0 = 0
  • C. a < 0 và v0 > 0 
  • D. a > 0 và v0 > 0
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 44124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1