AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gia tốc là một đại lượng: 

  • A. Đại số, đặc trưng cho tính không thay đổi của vận tốc
  • B. Véctơ, đặc trưng cho sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc
  • C. Vectơ, đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của chuyển động 
  • D.  Vectơ, đặc trưng cho tính không thay đổi của vận tốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>