• Câu hỏi:

  Từ phương trình vận tốc: v = 15 + 5t (m/s). Tính chất của chuyển động là: 

  • A. Vật chuyển động chậm dần đều
  • B. Vật chuyển động nhanh dần đều
  • C. Vật đứng yên 
  • D. Vật chuyển động thẳng đều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC