AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chuyển động chậm dần đều thì: 

  • A. Gia tốc luôn có giá trị dương
  • B. Gia tốc luôn có giá trị âm
  • C. Gia tốc luôn có giá trị dương khi vật chuyển động ngược chiều dương 
  • D.  Cả 3 đáp án đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>