ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động thì: 

  • A. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều hướng theo chiều dương
  • B. Vectơ vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều hướng ngược chiều dương
  • C.

    Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều hướng theo chiều dương 

  • D. Cả A, B đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 44143

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1